88+

Investícia do budúcnosti.

   Neustále úsilie o ďalší vyšší stupeň kvality prinieslo s TROCALom 88+ nový formát

v konštrukcii okien.

   Inteligentná celková konštrukcia nového profilu umožňuje mimoriadne zvýšenie

hodnôt tepelnej a zvukovej izolácie, pre bezpečie a hospodárnosť.

   S TROCALom 88+ sme dosiahli kvalitatívny skok, ktorý posúva kvalitu bývania a života. Zlepšenie fyzikálnych vlastností vďaka stavebnej hĺbke okenného profilu dosahuje z hľadiska hospodárnosti a trvácnosti pri 88 mm svoje hranice.

 

Dokonalá syntéza funkcie a dizajnu.

Je ambicióznym cielom vyvinúť profil, ktorý by pri optimálnych technických vlastnostiach splnil vysoké

estetické nároky modernej architektúry pri plnej slobode ztvárnenia.

A zároveň bol zodpovedný voči životnému prostrediu a zreteľne vylepšil tepelnú izoláciu pre nižšiu

spotrebu energie.

- Moderný dizajn, dokonalé proporcie,štíhle pohľadové šírky pre večší dopad svetla.

- Lepšia stabilita pre väčšie krídla.

- Dôsledný v ochrane životného prostredia (plne recyklovateľný) a úspor energie

(certifikovaný pre pasivné domy).

- Okenný profil stabilizovaný bez použitia škodlivého olova (technologia greenline).

- Voľnosť farebného ztvárnenia vďaka možnostiam povrchov TROCAL: DecoStyle, AluClip, AluFUSION.

         

Ďalšie možnosti:

24.3.2010 |  MFSERVIS | 
Dodávané značky: SILBER Fensterbau Schueco Trocal Aluplast Minusco GAVA plast